SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Prírodné rezervácie/

 Havrania skala

Havrania skala Rozloha: 5,77 ha

Vyhlasená:

Kataster obcí: <Stratená> okres Rožňava

Charakteristika územia: Oblasť leží v južnej časti Slovenského raja. Geologické zloženie okolia pozostáva z mezozických, prevažne kabonatových hornín spodného triasu až jury. Vlastnú <Havraniu skalu> budujú stredotriasové wettersteinské vápence (ladin) s mocnosťou 300 - 500 m, vrchol predstavuje severo - južne orientovaný hrebeň s dĺžkou asi 100m, ktorý spadá strmými skalnými zrázmi na juh a juhovýchod do doliny <Veľkého Zajfu>.

V skalnatých svahoch <Havranej skaly> je viacero menších jaskynných priestorov bez kvapľovej výzdoby. Pod <Havraňou skalou> je zvláštny prírodný jav Slovenského raja <Občasný prameň>.

Zo živočíchov tu majú zastúpenie najmä chránené druhy vtákov napr. pinka obyčajná (Frangilla coelebs), sýkorka uhliarka (Parus ater), červienka obyčajná (Erithacus rubecula) a iné. Lesné porasty patria do skupiny lesných typov jedľová bučina (Abieto - Fagetum) a vápencová bučina (Fagetum dealpinum). Lesné porasty sú jednoetážové, v drevinovej skladbe prevláda smrek, s prímesou buka a javora.PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!