SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Hnilecká jelšina

Hnilecká jelšina Rozloha: 84,6 ha

Vyhlasená: ako štátna prírodná rezervácia v roku 1988, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: <Vernár> okres Poprad, <Stratená> okres Rožňava, Telgárt okres Brezno

Charakteristika územia: Zachovalé alúvium rieky <Hnilec>, v ktorom majú dobré ekologické podmienky spoločenstva horských karpatských jelšových lesov (Alnetum incanae carpaticum) a rašelinno-slatinných lúk (Caricetum davallianae).

Nachádzajú sa tu viaceré chránené a ohrozené druhy rastlín. Najčastejším druhom je Žltohlav obyčajný (Trollius altissimus) a Prvosienka pomúčená (Primula farinosa). Optimum rozšírenia má reliktný druh našej flóry Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica), ktorý patrí medzi chránené a ohrozené druhy Slovenska.

Rieka <Hnilec> poskytuje dobré existenčné podmienky pre Vydru riečnu (Lutra lutra), Čerebľu obyčajnú (Phoxinus phoxinus), Mihuľu potiskú (Eudontomyzon danfordi) a ďalšie druhy vodných a pri vode žijúcich živočíchov.

Oblasťou Hnileckej jelšiny vedie zelený turistický chodník a cesta 1. triedy Rožňava - Banská Bystrica.Prístup: z obce <Vernár> cez sedlo <Popová>, z osady <Dobšinská ľadová jaskyňa>

Okolie: <Spišský potok>, <Javorina>, <Ondrejisko>, <Honzovské>, <Samelova dolina>, <Dobšinská ľadová jaskyňa>, PR <Ostrá skala>, NPR <Stratená>, sedlo <Besník>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!