SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Kyseľ

Kyseľ Rozloha: 950 ha

Vyhlasená: ako chránený prírodný výtvor v roku 1964, ako štátna prírodná rezervácia 30.10.1976, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice a Smižany okres Spišská Nová Ves

Charakteristika územia: Mimoriadne esteticko-krajinárske hodnoty tohto územia tvoria hlavne geomorfologické javy (tiesňavy, bralá, priepasti, podzemné krasové útvary, jaskyne, vodopády) s prevládajúcimi spoločenstvami bukových jedlín.

Územie je charakteristické teplotnou inverziou, ktorá spôsobuje striedanie dealpínskych a prealpínskych druhov rastlín. Z dôvodu neprístupnosti tohto územia sa tu zachovali veľmi vzácne druhy flóry a fauny. Môžeme sa tu stretnúť s Kortúzou Matthioliho (Cortuza matthioli), Fialkou dvojkvetou (Viola biflora), Prilbicou pestrou (Aconitum variegatum) a inými.

Zo živočíchov tu má optimálne podmienky Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), Muchárik malý (Ficedula parva), Holub plúžik (Columba oenas), Jariabok hôrny (Bonasia bonasia), Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) a ďalšie ohrozené a vzácne druhy.

Národnú prírodnú rezerváciu Kyseľ tvorí Kyseľ, Veľký a Malý Kyseľ, Sokolia dolina a časť údolia Bieleho potoka. V dňoch 16.-17. 7. 1976 vypukol pri ústi tiesňavy do Bieleho potoka požiar, ktorý postupne zachvátil celú stráň na ľavom brehu Kyseľa. Požiaru podľahlo vyše 29 ha lesa. Prechod tiesňavou je zakázaný až do odvolania pre mimoriadne nebezpečenstvo padania skál a vyhorených stromov. V tiesňave sa z bezpečnostných dôvodov demontovali rebríky a verejnosti je prístupná iba náhradná trasa vedúca požiarom nezasiahnutou časťou a tiež horný tok, ktorí sa delí na Veľký a Malý Kyseľ.
Prístup: z Kláštoriska, z planiny Glac, od Prielomu Hornádu

Okolie: tiesňavy Sokolia dolina,Kyseľ, Kyseľ (Náhradná trasa), Malý Kyseľ, Veľký Kyseľ, Kláštorská roklina, Prielom Hornádu, dolina Bieleho potoka, jazero Klauzy, Jabloň, Kláštorisko, Kláštorská roklina, NPR Prielom Hornádu, PR Kocúrová, Čertova sihoť
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!