SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Piecky

Piecky Rozloha: 244,9 ha

Vyhlasená: ako Chránený prírodný výtvor v roku 1964, ako Štátna prírodná rezervácia 30.10.1976, ako Národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: <Hrabušice>, okres <Spišská Nová Ves>

Charakteristika územia: Vápencová tiesňava v severozápadnej časti Slovenského raja. Rezerváciu tvoria zachovalé lesné porasty, ktoré sa nachádzajú na bohato členenom reliéfe na západnom okraji krasovej planiny <Glac>.

Vo fytocenózach prevládajú spoločenstva vápencových bučín zo zväzu Fagion sylvaticae a na skalách spoločenstva zväzu Erico-Pinion. Častým rastlinným druhom je Stokráska Micheliho (Bellidiastrum michelii), Plamienok alpínsky (Clematis alpina), Zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiculare), Kosatka kališkatá (Tofieldia calyculata).

Z kriticky ohrozených druhov stavovcov sa tu vyskytuje Mlok karpatský (Tritus montandoni), Mlok veľký (Tritus cristatus), z vrcholových predátorov Rys ostrovid (Lynx lynx) a Medveď hnedý (Ursus arctos).

Národná prírodná rezervácia Piecky má vedeckovýskumný, ale aj kultúrno-osvetový význam. Roklinou <Piecky> vedie žltý turistický chodník.Prístup: z osady <Píla>

Okolie: planina <Glac>, tiesňavy <Piecky>, <Veľký Sokol>, <Suchá Belá>, neprístupná <Zadná diera>, neprístupná časť <Bočné Piecky>, <Palc>, NPR <Sokol>, NPR <Suchá Belá>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!