SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Prielom Hornádu

Prielom Hornádu Rozloha: 290,5 ha

Vyhlasená: ako chránený prírodný výtvor v roku 1964, ako štátna prírodná rezervácia 30.10.1976, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: <Hrabušice>, <Letanovce>, <Smižany> okres <Spišská Nová Ves>

Charakteristika územia: Prírodovedne a krajinársky jedinečné územie, ktoré má kaňonovitý charakter. Kaňon miestami hlboký až 150 m vytvorila rieka <Hornád>, ktorá ho rozdelila na severnú a južnú časť. Výrazná členitosť reliéfu, pestré geologické, pedologické a klimatické pomery spôsobujú značnú floristickú a faunistickú pestrosť. Atraktívnosť územiu dodávajú rôzne skalné útvary, z ktorých najznámejšie sú <Tomášovský výhľad>, <Ihla> a <Kazateľnica>.

Lesné porasty, ktoré lemujú obidve strany toku <Hornádu> sú tvorené jedľou, bukom, smrekom, na južných svahoch aj Dubom zimným, lipou, borovicou, Jarabinou mukyňovou, Jaseňom štíhlym a Čerešňou mahalebkovou. Rastlinné spoločenstvá sú mimoriadne pestré a bohaté. Z chránených druhov je tu zaznamenaný výskyt Kosatca bezlistého uhorského (Iris aphylla subs. hungarica), Kavyľa pôvabného (Stipa pulcherrima), Ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica), Veternice lesnej (Anemone sylvestris) a mnoho ďalších druhov.

<Prielom Hornádu> je biotopom Bociana čierného (Ciconia nigra), Orla krikľavého (Aquila pomarina), Výra skalného (Bubo bubo), Ďubníka trojprstého (Picoides tridactylus) a ďalších druhov. Vodný tok je osídlený Vydrou riečnou (Lutra lutra), Pstruhom potočným (Salmo trutta m. fario), Lipňom obyčajným (Thymallus thymallus), Čerebľou obyčajnou (Cobitis taenia) a ďalšími druhmi rýb.

Rezervácia je verejnosti prístupná iba po vyznačených chodníkoch, <Prielomom Hornádu> prechádza modrý turistický chodník a časťou aj <náučný chodník>.Prístup: z <Podleska>, z <Kláštoriska>, z <Čingova>, zo <Spišských Tomášoviec> a <Hrabušíc>

Okolie: <Prielom Hornádu>, PR <Hradisko>, NPR <Kyseľ>, <Hrdlo Hornádu>, <Zelená hora>, <Ihrík>, <Kláštorská roklina>, neprístupná <Zelená dolina>, <Letanovský mlyn>, <Majerská>, <Ludmanka>, <jaskyňa Čertova diera>, <Ihla>, <Kazateľnica>, <Tomášovský výhľad>, <Sovia skala>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!