SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI

Všeobecné informácie

V severnej časti Slovenského rudohoria, na juh od Hornádskej kotliny medzi Spišskou Novou Vsou, Hranovnicou a Dobšinou vystupuje vápencové pohorie, navonok nevýrazné, ktoré v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia dostalo názov Slovenský raj.

Ako prví používali tento názov kartuziáni, ktorí si vybudovali kláštor na dnešnom Kláštorisku (dokončený začiatkom 14 stor.). Názov Slovenský raj sa v turistickej literatúre objavuje od roku 1921, nahradil tak názvy ako Hrabušické či Letanovské vápencové vrchy, Letanovské skaly, Hrabušické rokle, Vernársko - Hnilecké vrchy, Stratenská hornatina, Havranie skaly, Spišsko - gemerský kras, ...


<>Slovenský raj predstavuje členité krasové územie s množstvom roklín, tiesňav, úzkych dolín a kaňonov, so zachovanými planinami, ktoré sú bohaté na krasové formy. Pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty bolo územie Slovenského raja vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1964. V roku 1988 bolo prekategorizované na národný park.

Konfigurácia terénu je málo vhodná pre život človeka, preto ani v súčasnosti, s výnimkou juhovýchodnej časti, nie je kompaktnejšie osídlená. Človek sa tu mohol živiť lovom zveri a rýb, prípadne skromnejším chovom dobytka hlavne na náhorných plošinách. Od nepamäti obyvateľstvo osídľovalo okrajové časti územia. Získavanie dreva i lesopestovné práce v ťažkých terénoch neboli výrazne výnosné, čo bolo príčinou, že lesy Slovenského raja sa zvlášť nedrancovali. To sa priaznivo odzrkadlilo v zachovalosti pôvodných, alebo len čiastočne narušených lesných komplexov až do súčasnosti.

Dnes Slovenský raj predstavuje z hľadiska zachovalosti a koncentrácie prírodných hodnôt jedno z najvýznamnejších území Slovenskej republiky. Rozlohou NP 19 763 ha, ochranného pásma 13 011 ha aj nadmorskou výškou (najvyššie položene miesto Predná hoľa 1 545 m.n.m.) patrí toto územie medzi menej výrazné pohorie.


<>Slovenský raj je turistami navštevovaný počas celého roku. Jeho územie sprístupňuje okolo 300 km značkovaných turistických chodníkov. Na poznávanie prírody NP slúži 5 náučných chodníkov. Prechod tiesňavami umožňujú zabudované technické zariadenia - rebríky, mostíky, lavičky, stúpačky, reťaze a iné.

Na území NP je mimoriadne vysoká koncentrácia úzkych, navzájom dotykajúcich sa roklín s veľkou rozmanitosťou fauny a flóry. Prevažnú časť Slovenského raja tvoria vápence a dolomity. Na území NP sa nachádza 350 jaskýň, čo je asi 1,8 jaskýň na km² (najvyššia koncentrácia jaskýň na Slovensku), ale pre verejnosť je prístupná iba unikátna Dobšinská ľadová jaskyňa. Nie všetky rokliny, doliny, horské chrbty a vrcholy sú sprístupnené pre turistov. Vytvárajú sa takto zóny nerušených geobiocenóz, tzv. zóny ticha, ktorých úlohou je ochrana a zachovanie pôvodného prírodného prostredia.


Neopakovateľný, svojrázny, s jedinečným čarom flóry, fauny, roklín, lesov, náhorných plošín a podzemných krás, to všetko je náš raj – Slovenský raj.


všeobecné informácie

Fauna
Flóra
Horopis, geologická stavba, geomorfologické pomery
Podnebie
Vodopis
Ľudová kultúra
Umelecko-historické a historické pamiatky
Z histórie
Ochrana prírody

Stupne ochrany
Návštevný poriadok

PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!