SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Všeobecné informácie/

Podnebie

<>Klimatické pomery Slovenského raja sú pomerne zložité, ovplyvňuje ich viacero činiteľov.

Územie leží v dvoch klimatických oblastiach - <Hornádska kotlina> a severná, okrajová časť patrí do klimatickej oblasti mierne teplej a mierne vlhkej, ostatná časť pohoria a najmä vrcholové partie zasahujú do chladnej oblasti.

Toto rozdelenie podnebia je dané aj značnými výškovými rozdielmi územia, pretože najnižšie polohy sú okolo 450 m.n.m. a najvyššie presahujú 1500 m.n.m., pričom je známe, že so zväčšovaním nadmorskej výšky teploty klesajú a zväčšuje sa počet zrážok.

Ďalším činiteľom, ovplyvňujúcim podnebie Slovenského raja v severnej časti je zrážkový tieň, ktorý vytvárajú susedné Vysoké Tatry.

<>Členitá geomorfologická stavba územia podmieňuje vznik teplotných inverzií, ktoré sú typickým znakom teplotných pomerov horských oblastí. To znamená, že za pokojného počasia sú v dolinách a kotlinách nižšie teploty ako na svahoch a s narastajúcou výškou teplota stúpa. Takýto úkaz možno pozorovať ako zvlášť typický klimatický prvok v tiesňavách Slovenského raja. Má to vplyv i na charakter rastlinstva týchto lokalít. Teplotné inverzie majú obmedzený rozsah, ale sú celoročným úkazom. V zimnom období trvajú i niekoľko dní, kým v ostatných obdobiach sa vyskytujú zvyčajne len nočné inverzie.

Priemerné ročné teploty v Slovenskom raji sa pohybujú v rozmedzí 4 - 5 °C, pričom priemer najvyššie položených partií je nižší ako 4 °C. Najchladnejším mesiacom roka je január s priemernými teplotami - 5 až - 6 °C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernými teplotami 15 až 16 °C.

<>Priemerný súhrn zrážok v dlhodobom pozorovaní sa pohybuje od 620 do 900 mm. Najmenej zrážok spadne na severnom okraji Slovenského raja. Najviac zrážok sa vyskytuje v období letných búrok v júni a v júli, keď naprší 90 - 100 mm. Najsuchším mesiacom je február, vtedy dosahujú zrážky 25 - 55 mm.

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 100 - 120. Maximálna snehová pokrývka je 40 - 70 cm, pričom vo vyšších polohách sú tieto hodnoty značne vyššie. Toky zamŕzajú v decembri a ľad sa udrží do marca, na tienistých miestach horských potokov do apríla a v tiesňavách Slovenského raja niekedy až do mája.

<>Priemerné trvanie slnečného svitu dosahuje v tejto oblasti ročne hodnotu 1800 - 2000 h.

Prevládajúci smer vetrov je západný. Bezvetrie je zaznamenané až v 22 % všetkých pozorovaní.


všeobecné informácie

Fauna
Flóra
Horopis, geologická stavba, geomorfologické pomery
Podnebie
Vodopis
Ľudová kultúra
Umelecko-historické a historické pamiatky
Z histórie
Ochrana prírody

Stupne ochrany
Návštevný poriadok

PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!