SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Prírodné rezervácie/

 Mokrá

Mokrá Rozloha: 60,20 ha

Vyhlasená: ako prírodná rezervácia 25.5.1966

Kataster obcí: <Vernár>, okres Poprad

Charakteristika územia: Vymedzené územie tvoria prevažne sedimenty mezozika – stredného a vrchného triasu. Ochrana zachovaných zmiešaných lesných porastov (čiastočne pralesovitého charakteru).

V prirodzených lesných spoločenstvách rastie prevažne Buk lesný, často sa vyskytuje javor, zastúpené sú tu i vysoké horské byliny. Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytujú najmä vyššie cicavce (jeleň, srnec, diviak) a viacero druhov spevavcov.

Oblasť je turisticky neprístupná.Uzávera lokality
STAV: Turisticky neprístupná
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!