SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Kyseľ

Kyseľ Rozloha: 950 ha

Vyhlasená: ako chránený prírodný výtvor v roku 1964, ako štátna prírodná rezervácia 30.10.1976, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: <Spišské Tomášovce>, <Letanovce>, <Hrabušice> a <Smižany> okres <Spišská Nová Ves>

Charakteristika územia: Mimoriadne esteticko-krajinárske hodnoty tohto územia tvoria hlavne geomorfologické javy (tiesňavy, bralá, priepasti, podzemné krasové útvary, jaskyne, vodopády) s prevládajúcimi spoločenstvami bukových jedlín.

Územie je charakteristické teplotnou inverziou, ktorá spôsobuje striedanie dealpínskych a prealpínskych druhov rastlín. Z dôvodu neprístupnosti tohto územia sa tu zachovali veľmi vzácne druhy flóry a fauny. Môžeme sa tu stretnúť s Kortúzou Matthioliho (Cortuza matthioli), Fialkou dvojkvetou (Viola biflora), Prilbicou pestrou (Aconitum variegatum) a inými.

Zo živočíchov tu má optimálne podmienky Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), Muchárik malý (Ficedula parva), Holub plúžik (Columba oenas), Jariabok hôrny (Bonasia bonasia), Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) a ďalšie ohrozené a vzácne druhy.

Národnú prírodnú rezerváciu Kyseľ tvorí <Kyseľ>, <Veľký> a <Malý Kyseľ>, <Sokolia dolina> a časť údolia <Bieleho potoka>. V dňoch 16.-17. 7. 1976 vypukol pri ústi tiesňavy do <Bieleho potoka> požiar, ktorý postupne zachvátil celú stráň na ľavom brehu <Kyseľa>. Požiaru podľahlo vyše 29 ha lesa. Prechod tiesňavou je zakázaný až do odvolania pre mimoriadne nebezpečenstvo padania skál a vyhorených stromov. V tiesňave sa z bezpečnostných dôvodov demontovali rebríky a verejnosti je prístupná iba <náhradná trasa> vedúca požiarom nezasiahnutou časťou a tiež horný tok, ktorí sa delí na <Veľký> a <Malý Kyseľ>.
Prístup: z <Kláštoriska>, z planiny <Glac>, od <Prielomu Hornádu>

Okolie: tiesňavy <Sokolia dolina>,<Kyseľ>, <Kyseľ (Náhradná trasa)>, <Malý Kyseľ>, <Veľký Kyseľ>, <Kláštorská roklina>, <Prielom Hornádu>, dolina <Bieleho potoka>, jazero <Klauzy>, <Jabloň>, <Kláštorisko>, <Kláštorská roklina>, NPR <Prielom Hornádu>, PR <Kocúrová>, <Čertova sihoť>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!