SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Stratená

Stratená Rozloha: 678,65 ha

Vyhlasená: ako chránený prírodný výtvor v roku 1964, ako štátna prírodná rezervácia 30.10.1976, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: <Stratená>, <Dobšiná>, <Dedinky> okres Rožňava

Charakteristika územia: Územie s vysokou prírodovednou a krajinársko-estetickou hodnotou. Ochrana tiesňavovitého údolia <Hnilca>, v ktorom sa nachádzajú rôzne geomorfologické formy, podzemné krasové fenomény a ďalšie vzácne prvky prírody.

Súčasťou rezervácie sú aj dve jaskyne – <Dobšinská ľadová jaskyňa> a verejnosti neprístupná Stratenská jaskyňa.

Rezervácia je zaujímavá svojou pestrou kvetenou, ktorá je viazaná na lesné a skalné biotopy. Lesné spoločenstvá patria do zväzu Fabion sylvaticae, skalné spoločenstvá sú zo zväzu Erico – Pinion. Pozoruhodné sú skalné spoločenstvá typologicky zaradené medzi reliktné smrekovcové boriny (Pineto - Laricetum ), v ktorých sa nachádzajú viaceré chránené druhy rastlín ako napr. Prvosienka holá karpatská (Primula auricula subs. hungarica), Iskerník veľhorský (Ranunculus oreophilus), Astra alpínska (Aster alpinus) a iné.

Zo živočišných druhov sa v rezervácii vyskytuje najmä Bocian čierny (Ciconia nigra), Rybárík obyčajný (Alcedo atthis), Vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), hojne je rozšírený Kamzík vrchovský, ktorý bol do oblasti Slovenského raja umelo vysadený. Pestré je aj zastúpenie rôzných druhov bezstavovcov.

Národnou prírodnou rezerváciou Stratená vedie červený turistický chodník, turisticky atraktívna je <Dobšinská ľadová jaskyňa> a <Stratenský kaňon>.Prístup: z obcí <Stratená>, <Dedinky>, <Dobšinská ľadová jaskyňa>

Okolie: <Stratenská dolina>, <Stratenský kaňon>, <Dobšinská ľadová jaskyňa>, <Duča>, <Srnčie skaly>, <Sokolie skaly>, <Marčeková>, planiny <Pelc> a <Hanesová>, <Dobšinský kopec>, <Voniarky>, <Havrania skala>, <Občasný prameň>, <Palcmanská Maša>, <Gačovská skala>, NPR <Hnilecká jelšina>, PR <Ostrá skala>, PR <Havrania skala>, PR <Malé Zajfy>, NPR <Zejmarská roklina>, <Hansjakubova dolina>, kaňon <Tiesňavy>, jazero <Hansjakubova>, <Zejmarská roklina>
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!