National park Slovak paradise SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    visit also:     www.slovenskyraj.eu    
basic information
about slovak paradise
wallpapers
photogallery
transport
maps, location

Welcome to National park Slovak paradise

NP Slovak paradise V severnej časti Slovenského rudohoria, na juh od Hornádskej kotliny medzi Spišskou Novou Vsou, Hranovnicou a Dobšinou vystupuje vápencové pohorie, navonok nevýrazné, ktoré v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia dostalo názov Slovenský raj.

Ako prví používali tento názov kartuziáni, ktorí si vybudovali kláštor na dnešnom Kláštorisku\ (dokončený začiatkom 14 stor.). Názov Slovenský raj sa v turistickej literatúre objavuje od roku 1921, nahradil tak názvy ako Hrabušické či Letanovské vápencové vrchy, Letanovské skaly, Hrabušické rokle, Vernársko - Hnilecké vrchy, Stratenská hornatina, Havranie skaly, Spišsko - gemerský kras, ...

Slovenský raj predstavuje členité krasové územie s množstvom roklín, tiesňav, úzkych dolín a kaňonov, so zachovanými planinami, ktoré sú bohaté na krasové formy. Pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty bolo územie Slovenského raja vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1964. V roku 1988 bolo prekategorizované na národný park.

Konfigurácia terénu je málo vhodná pre život človeka, preto ani v súčasnosti, s výnimkou juhovýchodnej časti, nie je kompaktnejšie osídlená. Človek sa tu mohol živiť lovom zveri a rýb, prípadne skromnejším chovom dobytka hlavne na náhorných plošinách. Od nepamäti obyvateľstvo osídľovalo okrajové časti územia. Získavanie dreva i lesopestovné práce v ťažkých terénoch neboli výrazne výnosné, čo bolo príčinou, že lesy Slovenského raja sa zvlášť nedrancovali. To sa priaznivo odzrkadlilo v zachovalosti pôvodných, alebo len čiastočne narušených lesných komplexov až do súčasnosti.

Dnes Slovenský raj predstavuje z hľadiska zachovalosti a koncentrácie prírodných hodnôt jedno z najvýznamnejších území Slovenskej republiky. Rozlohou NP 19 763 ha, ochranného pásma 13 011 ha aj nadmorskou výškou (najvyššie položene miesto Predná hoľa 1 545 m.n.m.) patrí toto územie medzi menej výrazné pohorie.

NP Slovak paradise Slovenský raj je turistami navštevovaný počas celého roku. Jeho územie sprístupňuje okolo 300 km značkovaných turistických chodníkov. Na poznávanie prírody NP slúži 5 náučných chodníkov. Prechod tiesňavami umožňujú zabudované technické zariadenia - rebríky, mostíky, lavičky, stúpačky, reťaze a iné.

Na území NP je mimoriadne vysoká koncentrácia úzkych, navzájom dotykajúcich sa roklín s veľkou rozmanitosťou fauny a flóry. Prevažnú časť Slovenského raja tvoria vápence a dolomity. Na území NP sa nachádza 350 jaskýň, čo je asi 1,8 jaskýň na km² (najvyššia koncentrácia jaskýň na Slovensku), ale pre verejnosť je prístupná iba unikátna Dobšinská ľadová jaskyňa. Nie všetky rokliny, doliny, horské chrbty a vrcholy sú sprístupnené pre turistov. Vytvárajú sa takto zóny nerušených geobiocenóz, tzv. zóny ticha, ktorých úlohou je ochrana a zachovanie pôvodného prírodného prostredia.

Neopakovateľný, svojrázny, s jedinečným čarom flóry, fauny, roklín, lesov, náhorných plošín a podzemných krás, to všetko je náš raj – Slovenský raj.

Technical support: support@slovakparadise.sk | mKs © 2005 - 2023 All rights reserved!